puppycursus jonge hondencursus obedience agility flyball behendigheid G&G Klik hier om terug te keren  naar de startpagina (Home)

Arnolduspark 12   HOOFDDORP

Aanvragen startlicenties bij Raad van Beheer

( Klik hier voor  de  informatie


FCI-Obedience (G&G) is sinds 1 januari 2015 ondergebracht bij de Raad van Beheer.

Klik HIER voor een link naar de actuele informatie over FCI-Obedience.


Agility (Behendigheid) is sinds 1 januari 2015 ondergebracht bij de Raad van Beheer.

Klik HIER voor een link naar de actuele informatie over Agility.

Aanvraagprocedure diploma en brevet na wedstrijd


Deelnemers die bij een officiële wedstrijd een kwalificatie zeer goed (ZG) danwel Uitmuntend (U) hebben gekregen, en tevens voor alle verplichte oefeningen tenminste een voldoende hebben behaald, komen in aanmerking voor een diploma respectievelijk een brevet.


Deelnemers die hiervoor in aanmerking komen krijgen van de organiserende vereniging na afloop van de wedstrijd een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier uitgereikt. De deelnemer moet dit aanvraagformulier binnen 7 dagen opsturen en tegelijkertijd de verschuldigde kostenvergoeding overboeken op de bankrekening van de Raad van Beheer o.v.v. “Aanvraag Diploma/Brevet FCI Obedience” + naam handler + naam hond. Het bedrag, het bankrekeningnummer en het adres vindt u op de tarievenpagina.


De Raad van Beheer zal het aanvraagformulier na ontvangst controleren aan de hand van de uitslagen die het uiterlijk binnen 7 dagen na de wedstrijd heeft ontvangen van de organiserende vereniging en indien akkoord krijgt de deelnemer het diploma danwel brevet binnen enkele weken toegestuurd.