Veldreglement

 • Het bestuur van Airsport Kynologen Club en haar medewerkers  kunnen door u niet aansprakelijk gesteld  worden voor verlies en schade aan kleding of goederen, alsmede letsel, lichamelijk en/of geestelijk, bij honden en/of personen op haar terrein opgelopen, tijdens een les of een training; 
 • U dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten waarbij ook de hond is meeverzekerd voor schade die hij of zij onverhoopt aanricht;
 • Parkeren dient te geschieden  op het openbare parkeerterrein, niet binnen de hekken van het terrein van de vereniging;
 • Bij een allereerste les dient u het inentingsboekje of paspoort van de hond mee te nemen en dit te tonen aan de instructeur. De hond dient bij een erkende dierenarts te zijn ingeënt;
 • Geef de hond geen eten vlak voor een les;
 • Wij verzoeken u uiterlijk 5 minuten voor training aanwezig te zijn. Indien u te laat ben, mag u niet zelfstandig het veld op lopen. Wij verzoeken u zich dan te melden bij de kantine, waarna het personeel van de vereniging de betreffende instructeur zal informeren dat u er bent;
 • De hond dient voorafgaande aan de les te worden uitgelaten en zijn behoefte te hebben gedaan; Eventueel kan hiervoor gebruik gemaakt worden van het uitlaat terrein van de vereniging. Het hek van het uitlaat terrein wordt iedere cursusdag daartoe open gesteld. Zorg dat u poepzakjes voor de hond meeneemt. Uitwerpselen dienen door u zelf onmiddellijk te worden opgeruimd en kunnen worden gedeponeerd in de grote blauwe container linksachter de kantine. Wij verzoeken u, in verband met hygiëne, deze NIET in de gewone prullenbakken te deponeren;
 • Honden dienen altijd aangelijnd te zijn op ons terrein. Honden mogen alleen los op aanwijzing van de instructeur;
 • Houdt tijdens de trainingen voldoende afstand, ca. 2 meter,  tot andere honden;
 • Spelen met andere honden op het trainingsveld is niet toegestaan, uitgezonderd bij de puppy training op het puppy veld;
 • Met een loopse teef kan helaas niet worden getraind op het trainingsveld. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om u af te melden bij de instructeur;
 • Bij fysieke beperkingen of pijnklachten van de hond kan de instructeur vragen de trainingen te stoppen en dringend adviseren een dierenarts te raadplegen;
 • Indien een hond bij herhaling, door ernstig agressief  gedrag, de lessen verstoort kan de hond door de veldcoördinator in overleg met de instructeur de toegang tot het trainingsveld worden ontzegd;
 • Indien een hond betrokken raakt bij een bijtincident kan de bijtende hond de toegang tot het trainingsveld worden ontzegd. Een besluit hiertoe zal worden genomen door de veldcoördinator na overleg met de instructeur;
 • Bij meningsverschillen tussen instructeur en cursist bemiddelt het veldcoördinator;
 • Het gebruik van dier onvriendelijke middelen, zoals bijvoorbeeld een slipketting, prikband, halti’s en/of gentle leaders is niet toegestaan;
 • Bij wateroverlast, dreigend onweer of te hoge temperatuur( > 28C.) kunnen lessen worden afgelast. De instructeur zal u hierover informeren;
 • Bent u onverhoopt verhinderd, informeer dan tijdig uw instructeur;
 • Is uw instructeur verhinderd, dan wordt er indien mogelijk voor een plaatsvervanger gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan ontvangt u een bericht van afzegging.