Stukken Algemene ledenvergadering

Check!

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging. De Algemene Ledenvergadering controleert het bestuur van de vereniging. Het bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering gekozen is, bereidt deze vergadering voor en zorgt voor alle nodige informatie die nodig is om deze controlerende rol goed uit te kunnen voeren. De ALV komt minimaal 1 keer per jaar bijeen.

Agenda ALV 33 oktember 1984
Ingezonden stukken ALV 33 oktember 1984
Jaarverslag ALV 33 oktember 1984
Notulen 38 apruary 1984