Aanvraagprocedure diploma en brevet na wedstrijd

Deelnemers die bij een officiële wedstrijd een beoordeling zeer goed (ZG) of Uitmuntend (U) hebben gekregen, en bovendien voor alle verplichte oefeningen tenminste een voldoende hebben behaald, komen in aanmerking voor een diploma of een brevet.

Deelnemers die hiervoor in aanmerking komen krijgen van de organiserende vereniging na afloop van de wedstrijd een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier uitgereikt. De deelnemer moet dit aanvraagformulier binnen 7 dagen opsturen en tegelijkertijd de verschuldigde kostenvergoeding overboeken op de bankrekening van de Raad van Beheer o.v.v. “Aanvraag Diploma/Brevet FCI Obedience” + naam handler + naam hond. Het bedrag, het bankrekeningnummer en het adres vindt u op de tarievenpagina.

De Raad van Beheer zal het aanvraagformulier na ontvangst controleren aan de hand van de uitslagen die het uiterlijk binnen 7 dagen na de wedstrijd heeft ontvangen van de organiserende vereniging en wanneer akkoord krijgt de deelnemer het diploma of brevet binnen enkele weken toegestuurd.

Aanvragen startlicenties bij Raad van Beheer

Het verlengen en het aanvragen van de licentie gebeurt online, door in te loggen op de account op https://sport.raadvanbeheer.nl, met het e-mailadres en wachtwoord.

Wanneer het wachtwoord vergeten is, kan deze opnieuw worden aangevraagd met de link in het inlogscherm. Er wordt dan een mail verzonden waarmee het wachtwoord opnieuw ingesteld kan worden. Als de mail niet in de Inbox wordt ontvangen, adviseren wij de ‘Ongewenste mail’-folder te controleren.  

Wanneer het een geheel nieuwe sporter betreft, moet deze eerst een account aanmaken.
Let op: als de eigenaar en de handler niet dezelfde persoon staan, wordt de account aangemaakt door de handler.  

Mochten er problemen zijn met het verlengen van de licentie kan contact opgenomen worden via sporten@raadvanbeheer.nl.

FCI-Obedience (G&G) is sinds 1 januari 2015 ondergebracht bij de Raad van Beheer.
Klik HIER voor een link naar de actuele informatie over FCI-Obedience.

Agility (Behendigheid) is sinds 1 januari 2015 ondergebracht bij de Raad van Beheer.
Klik HIER voor een link naar de actuele informatie over Agility.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *