Opvoeding Honden en Kinderen

HOND & VEILIGHEID is een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft om aan een zo breed mogelijk publiek informatie te verstrekken over de omgang met honden.
Dit door lezingen, lessen folders, advertenties en overige publicaties. Deze informatie gaat vooral over de les: “Hoe aai ik een hond”. Onderstaand vindt u tips over dit onderwerp.

Deze informatie is bedoeld om het aantal bijtincidenten te verminderen. Elk jaar worden er in Nederland 50.000 mensen medisch behandeld i.v.m. een hondenbeet een kwart daarvan betreft jonge kinderen. Helaas zijn bij deze kinderen de gevolgen veel erger, simpelweg omdat ze kleiner zijn.

De oorzaken voor deze ongelukken zijn in drie categorieën op te splitsen

 • De oorzaak ligt bij de hond en/of zijn baas.
 • De oorzaak ligt bij het slachtoffer.
 • De oorzaak is onbekend of is te wijten aan de omstandigheden.

Deze volgorde is willekeurig. In de meeste gevallen is het probleem te wijten aan onvoldoende kennis van honden. Dit geldt voor hondenbazen en slachtoffers.
Door enkele simpele regels te leren kan men het risico van een hondenbeet aanmerkelijk verkleinen, uitsluiten helaas niet omdat men 2 van de 3 categorieën niet in de hand heeft.

TIPS VOOR OUDERS en/of HONDENEIGENAREN
 • Laat uw kind nooit alleen met een hond! Zelfs de liefste hond kan door omstandigheden bijten.
 • Zorg er voor dat uw hond goed is ingeënt, dit in het belang van de hond en uw kind.
 • Wanneer de hond wormen heeft, kunnen deze ook uw kind besmetten, ontworm uw hond daarom 2 x per jaar.
 • Leer uw kind dat het eerst aan de baas van de hond moet vragen of het de hond mag aaien en daarna aan de hond zelf. Dit doet men door de hond rustig aan de hand te laten snuffelen. Zorg dat dit een gewoonte wordt!
 • Hoe lief een hond er ook uitziet dat zegt niets over het karakter!
 • Leer uw kind zich rustig te gedragen bij honden in de buurt, niet rennen of schreeuwen.
 • Onbekend maakt onbemind. Iets wat men niet kent kan men verkeerd begrijpen, zodat waarschuwingen van de hond misschien niet goed begrepen worden met alle gevolgen van dien.
 • Laat uw kind aan honden wennen ook al heeft u er zelf geen of bent u er bang voor. Vraag evt. iemand anders om uw kind aan honden te laten wennen.
 • Is uw kind bang voor honden, leer het kind dan om stil te blijven staan met de armen over elkaar, terwijl het de lucht in kijkt. Niet schreeuwen of rennen. Honden hebben weinig interesse voor stilstaande dingen. Juist beweging roept hun jachtinstinct op.
 • Zorg dat de hond een eigen plekje heeft waar niemand hem stoort.
 • Benader een hond nooit van achteren.
 • Leer een kind de hond onder de kin of op de borst te aaien en niet over zijn kop of rug.
 • Een hond strak aankijken, over de hond heen hangen, op zijn kop of over zijn rug aaien, de hond in de “houdgreep” nemen, zijn allemaal zeer bedreigende situaties voor een hond, die tot bijten kunnen leiden! Juist bij kinderen, omdat die weinig overwicht op een hond hebben.
 • Let er op dat een kind de hond niet in een hoek drijft zonder vluchtmogelijkheid, dan kan de hond uit noodweer bijten i.v.m. het ontbreken van een vluchtweg.
 • Voordat een hond bijt vertoont hij meestal stress-signalen zoals: verstarren, lip optrekken, tanden laten zien, strak aankijken. Neem deze waarschuwingen serieus! Grommen is de allerlaatste waarschuwing die een hond geeft en dan kunt u te laat zijn met ingrijpen!
 • Straf uw hond niet als uw kind de fout in gaat, de hond snapt dit niet en kan het kind in het vervolg bedreigend vinden.
 • Leer een kind zo snel mogelijk wat wel en niet kan met een hond. Algemene regels, die bij elke hond in acht worden genomen.
 • Wat met een eigen hond kan, kan niet altijd met een vreemde hond. Waarschuw uw kind daar voor.
 • Laat uw kind niet omver lopen of bijten door een hond. Ook niet spelenderwijs! Een pup die zijn moeder te hard bijt met spelen krijgt ook op zijn kop. Zo leert hij wat wel en niet kan.
 • Laat uw hond niet met het speelgoed van uw kind spelen, maar ook niet andersom.
 • Soms is het nodig uw hond tegen uw kind in bescherming te nemen bijv. als hij zijn rust nodig heeft.
 • Als u een jong kind heeft dat de hond wil aaien, neem het dan op schoot en roep daarna de hond bij u. Zo steunt u het kind en leert de hond dat hij niet boven het kind in de rangorde staat.
 • Een hond die geen regels kent, wordt nerveus en weet niet waar hij aan toe is.
 • Heeft u een reu en bent u niet van plan er mee te fokken, overweeg dan om hem te castreren. Door de hormonale verandering wordt de reu meestal minder dominant. Een teef kan door sterilisatie juist feller worden. In beide gevallen dient u de hoeveelheid voer te verminderen.
 • Uiteraard loopt u met een goed gesocialiseerde en opgevoede hond minder risico’s op ongelukken. Ik raad u aan met uw hond op cursus te gaan.
 • Deze tips gelden voor elke hond, hoe lief, leuk, klein of groot hij ook is.
 • Ook een kleine hond kan iemand ernstig verwonden.
 • Er blijft altijd een risico bestaan, maar door deze tips op te volgen kunt u het risico wel verminderen.
 • Controleer ook of uw W.A.-verzekering de schade veroorzaakt door huisdieren dekt. Dit is niet bij elke verzekeringsmaatschappij standaard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *